> Levenslessen

stoffer otten

Ds. Stoffer Otten (geb. 1954), is christelijk gereformeerd predikant te Rotterdam. Hij studeerde theologie aan de BIB in Brussel/Heverlee en aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Ds. Otten is lid van de Werkgroep "Gemeenteopbouw" van predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

 Artikelen van deze auteur

Onzekerheid over God is niet onbijbels

Er zijn tijden dat je in het diepe gegooid wordt en dingen aangaande God niet meer 'zo zeker en vast' zijn. Discipelen van Jezus kennen wel degelijk twijfel en aanvechting. Een discipel van Christus is geen geslaagd christen met een diploma, maar een leerling die blijft zoeken zijn Here te kennen...