>

Verburg services


Siebren Verburg is vanaf de start betrokken bij aanbidding.net. Hij verzorgt de distributie en klantenservice voor de webshop. Verder is Siebren actief in het organiseren van concerten en is hij medeoprichter van Worship Europe. Siebren organiseert conferenties voor verschillende organisaties. Verder zorgt Siebren voor het verschijnen van het blad Charisma.
Siebren is getrouwd met Willy, ze wonen samen met hun zoon Jacco in Aalsmeer.

Worship Europe
Worhip Europe heeft als doel om christenen te stimuleren om in eenheid God te aanbidden. Daarvoor worden concerten georgaiseerd, artikelen gepubliceerd en andere activiteiten ontplooid.

Verburg Services
Postbus 325
1430 AH AALSMEER
Tel: 0297237171
Fax: 0297237177
MAIL: sverburg@verburgservices.nl

Website: Verburgservices.nl